Tản mạn về Sơn lĩnh, Lĩnh Sơn Lai Cáo hay Lao Cái

Post date: Jul 22, 2013 2:51:19 AM

Lĩnh Nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Lĩnh Nam (chữ Hán: 嶺南) là vùng đất phía nam núi Ngũ Lĩnh trong truyền thuyết xưa ở Việt Nam và Trung Quốc. Truyền thuyết và vùng đất này có thể liên quan đến giai đoạn Hồng Bàng trong lịch sử Việt Nam. ( chữ "lĩnh" nếu hiểu theo ngừơi Việt ở thế kỷ 20-21 : là "lĩnh thổ" hay "lãnh thổ", 嶺 : chữ này có nghĩa là "thổ nhân cát(cứ)"

Tuy nhiên sách "Nghìn xưa văn hiến" của Trần Quốc Vượng, Nguyễn Từ Chi, Nguyễn Cao Lũy có chỗ chú thích rằng Lĩnh Nam khớp với các tỉnh Quý Châu, Quảng ĐôngQuảng Tây ở miền Nam Trung Quốc ngày nay. Các tác giả trên không gộp phần lãnh thổ của người Âu Việt và người Lạc Việt vào Lĩnh Nam.

Tham khảo bản đồ có chữ Lĩnh

Lai Cáo hay Lao Cái hay Lão Nhai hay là Lào cai ????

Danh từ "Lào Kay" đã dược người Pháp sử dụng trong các văn bản và con dấu nhưng trong giao tiếp và dân gian người ta vẫn gọi là "Lao Cai". Sau tháng 11 năm 1950, đã thống nhất gọi là Lào Cai cho đến ngày nay

Vùng đất phường Cốc Lếu ngày nay xưa kia, có một khu chợ, dần dần người ta mở mang thêm một phố chợ. Vì thế phố chợ đầu tiên này theo tiếng địa phương được gọi là Lão Nhai (老街, tức Phố Cũ). Sau này người ta mở thêm một phố chợ khác gọi là Tân Nhai (新街, Phố Mới ngày nay).

ĐOÀN TỬ TÔN ( Con cháu họ Đoàn , có phải Đoàn Trang Tùng???? )

Đoàn Văn - con trai tướng Đoàn Thượng - sau khi cha mất đã đưa gia đình vào làng Đồng Đội, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia, trấn Thanh Hoá (nay là xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia) xây dựng đền thờ Đông hải Đại Vương Đoàn Thượng ở chân núi Ngọc (đền này sau bị giặc Minh phá để lập căn cứ chống Lê Lợi).

Đoàn Văn có 2 người con trai là Đoàn Cao Sơn và Đoàn Trang Tùng. Đoàn Cao Sơn định cư ở Thanh Hoá sinh ra các thế hệ họ Đoàn trên đất Thanh Hoá rồi tiếp tục chuyển cư vào các tỉnh phía Nam.. Đời sau cụ Đoàn Cao Sơn ở Thanh Hoá đông nhất hiện nay là ở vùng Quảng Xương và Tĩnh Gia. vào thời nhà Hồ có tướng Đoàn Phát, chức hàn lâm thị giảng, sau giúp Lê Lợi chống quân Minh thắng lợi. Đoàn Trang Tùng chuyển cư ra Hội Xuyên, huyện Gia Lộc, phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương, phát triển dòng họ ở vùng đất này

ĐOÀN TỰ TÔN: (Lại nổi giận quát tháo ầm ỉ)

Lại láo khoét ! Dám đặt điều vô lễ

Ta họ Đoàn, muốn phục hưng nhà Đại Lý

Cháu đích tôn Đoàn Thượng đại anh hùng

Giận vì quân Thủ Độ quá gian hùng

Đào hầm lợp cỏ lễ Thái Đường diệt Lý

Giật hầm sập, chôn sống mấy trăm người đang tế lễ

Bắt Chiêu Hoàng bé tý phải nhường ngôi

Tổ phụ ta thề chẳng đội chung trời

Cùng Nguyễn Nộn dấy binh trừ Thủ Độ

Ghê cho lão gian hùng bày trò Lục Sở

Chia đất giảng hòa chân vạc, thế tam phân

Súc siểm Nguyễn kia đột kích họ Đoàn

Rồi trở mặt dấy binh tiêu diệt Nguyễn

Từ đó sài lang nghênh ngang chính điện

Chính nghĩa diệt Trần phù Lý hóa tiêu vong...

ĐOÀN TỰ TÔN: (cười ha hả)

Có gì đâu túc hạ, thế tam phân

Nước Nam ta sẽ diễn lại một lần

Nhờ Mông Cổ sẽ diệt Trần hưng LÝ

Từ Vân Nam, Đoàn gia bên Đại Lý

Chạy về Nam cùng hợp sức điều quân

Ta chờ coi Mông Cổ phá nhà Trần

Sẽ xuất phát phục hưng nhà Đại Lý

Đất nước ta, rồi vang danh bốn bể

Từ Vân Nam chạy suốt tới Diễn Châu...

(lại uống rượu)

Chà, mãi vui, cần lập lại từ đầu

Đại sự ấy, phải một người cầm soái ấn

Chà, người đó ẩn danh, thừa tài lược trận

Chính duệ tôn vọng tộc Lý triều ta

Túc hạ biết không, người đó chính là...

ĐOÀN TỰ TÔN: (cười ngất)

Đại Lý của thiên đình

Từ Vân Nam, xuống diệt ngụy Trần thoán nghịch

Thưa Sư Phụ đó là ta, không là địch ...

ĐOÀN TỰ TÔN: (vội quỳ xuống vài như tế sao, giọng nghẹn ngào thảng thốt)

Ông Lộc Hộ phải rồi... Người ở ẩn...

Tuổi trẻ vô tình, xin người chớ giận...

Sư Phụ ! Đệ tử mỏi công tìm

Suốt ba năm ruổi ngựa suốt ngày đêm

Mỏi mắt tìm người như chim non tìm mẹ

ĐOÀN TỰ TÔN: (quỳ xuống)

Chút ảo vọng được thầy châm chước

Xin từ nay xóa hết mọi mưu đồ

Sư Phụ nhận cho... thâu nạp tiểu đồ...

ÔNG LỘC HỘ: (Đỡ Đoàn Tự Tôn dậy, nói với tất cả mọi người)

Đứng lên con! Lời con, ta chấp nhận

Kể từ nay, con phải quên thù hận

Rèn Tâm Thân vào Sức - Sống - Non -Sông

Đất nước nào riêng của một giống dòng

Đinh, Lê đó - đã Lý, Trần tiếp nối

Lẽ tuần hoàn. Từ vọng cơ sang thịnh hội

Mệnh trời ban ai tài đức kiên cường

Sông dài kia, sông khác lại dài hơn

Núi lớn đó, vẫn còn bao núi thẩm

ÔNG LỘC HỘ: (thở dài)

Người có thấy, sau cơn mưa trời sẽ nắng

Trải hào quang, trên khắp nẻo cô thôn?

Người có thấy mây đen rồi sẽ trắng

Nước từ sông ra biển lại mưa về nguồn?