Về Với Cội Nguồn

Lời thơ: Đoàn Thị Ngọc Ninh

Về Với Cội Nguồn

Âm vang tiếng Chuông Thiên Phúc 

Trầm hùng tiếng Khánh Địa Ân

Vang Danh Họ Đoàn Việt Nam

Vọng lại đến mãi ngàn sau

Dù ở gần hay nơi xa sôi

Người họ Đoàn đồng tâm kết nối

Những con tim chung dòng máu nóng

Theo tiếng Chuông quy tụ về Nguồn

Từ Cội Nguồn Gia Lộc Hải Dương

Vang vọng đến khắp miền quê hương

Kết nối những con tim họ Đoàn

Rung lên nào những con tim

Rung len nào những con tim

Tiếp nối truyền thống Ông Cha

Về Cội Nguồn hoà tiếng reo ca

La la là lá la la la la là lá la la

Lời thơ: Đoàn Thị Ngọc Ninh