THÔNG TIN BAN LIÊN LẠC HỌ ĐOÀN

DANH SÁCH  HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM NHIỆM KỲ  2019-2025

HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH SỐ ĐIỆN THOẠI

I. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG

1. Ông Đoàn Duy Thành Chủ tịch danh dự Hội đồng Đoàn tộc Việt Nam

2. Ông Đoàn Xuân Tiếp Chủ tịch HĐĐT Việt Nam 0982267886

3. Ông Đoàn Duy Khương Phó Chủ tịch HĐĐT

4. Ông Đoàn Hữu Ngạn Phó Chủ tịch HĐĐT 0913262215

5. Ông Đoàn Văn Hòa Phó Chủ tịch HĐĐT 0968221368

6. Ông Đoàn Nhuận Phó Chủ tịch HĐĐT 0857175464

7. Ông Đoàn Thế Huy Phó Chủ tịch HĐĐT 0949799799

8. Ông Đoàn Hoàng Hải Phó Chủ tịch HĐĐT 0913913456

9. Ông Đoàn Ngọc Lượng Phó Chủ tịch HĐĐT 0982548939

10. Ông Đoàn Hải Ưng Ủy viên 0902275111

11. Ông Đoàn Công Chương Ủy viên 0918103659

12. Ông Đoàn Văn Hùng Ủy viên 0916487469

13. Ông Đoàn Tiến Họp Ủy viên 0994829180

14. Ông Đoàn Ngọc Bẩy Ủy viên 0369625073

15. Ông Đoàn Minh Khôi Ủy viên 0903405789

16. Ông Đoàn Văn Chinh Ủy viên - Tổng Thư ký 0963789798

II. UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG

1. Ông Đoàn Mạnh Phương Ủy viên - Đoàn tộc Hà Nội 0913228150

2. Ông Đoàn Kiên Định Ủy viên - Đoàn tộc Hà Nội 0902044848

3. Ông Đoàn Tiến Cường Ủy viên - Đoàn tộc Hà Nội 0974813149

4. Ông Đoàn Ngọc Hải Ủy viên - Đoàn tộc Quảng Ninh 0905378666

5. Ông Đoàn Bổng Ủy viên - Đoàn tộc Hà Nội 0889706534

6. Ông Đoàn Hạnh Ủy viên - Đoàn tộc Nam Định 0913391449

7. Ông Đoàn Bá Cử Ủy viên - Đoàn tộc Hà Nội 0913207753

8. Ông Đoàn Trọng Công Ủy viên - Đoàn tộc Hà Nội 0982161260

9. Ông Đoàn Văn Toàn Ủy viên - Đoàn tộc TP Hồ Chí Minh 0903898943

10. Ông Đoàn Lương Ủy viên - Đoàn tộc Hà Nội 0912028207

11. Bà Đoàn Thu Trà Ủy viên - Đoàn tộc Hà Nội 0934969186

12. Ông Đoàn Văn Toản Ủy viên - Đoàn tộc TP Huế 0935136146

13. Bà Đoàn Tuyết Lan Ủy viên - Đoàn tộc Quảng Ninh 0903455255

14. Ông Đoàn Thế Xuyên Ủy viên - Đoàn tộc Quảng Ninh 0913263079

15. Ông Đoàn Văn Thuyên Ủy viên - Đoàn tộc Hải Dương 0977763062

16. Ông Đoàn Văn Quynh Ủy viên - Đoàn tộc Hải Dương 0387239179

17. Ông Đoàn Văn Trước Ủy viên - Đoàn tộc Hải Dương 0397806980

18. Ông Đoàn Thăng Long Ủy viên - Đoàn tộc Hải Phòng 0913241418

19. Ông Đoàn Quang Mạnh Ủy viên - Đoàn tộc Hải Phòng 0913353883

20. Ông Đoàn Văn Quân Ủy viên - Đoàn tộc Đà Nẵng 0913432774

21. Ông Đoàn Mạnh Thắng Ủy viên - Đoàn tộc Thái Bình 0819884056

22. Ông Đoàn Văn Dũng Ủy viên - Đoàn tộc Nghệ An 0912226123

23. Ông Đoàn Văn Thanh Ủy viên - Đoàn tộc Nghệ An 0912079247

24. Ông Đoàn Viết Trung Ủy viên - Đoàn tộc Nghệ An 0913568729

25. Ông Đoàn Thanh Quỳnh Ủy viên - Đoàn tộc Điện Biên 0911031939

26. Ông Đoàn Minh Tuấn Ủy viên - Đoàn tộc Đông Yên 0911816699

27. Ông Đoàn Bá Dũng Ủy viên - Đoàn tộc Phú Thọ 0963103681

28. Ông Đoàn Thế Nam Ủy viên - Đoàn tộc Bắc Giang 0962248006

29.Ông Đoàn Đức Hân Ủy viên - Đoàn tộc Bắc Giang 0965223583

30. Bà Đoàn Lăng Dung Ủy viên - Đoàn tộc Hà Nội 0938536611

31. Bà Đoàn Thị Ngân Bình Ủy viên - Đoàn tộc Hải Phòng 0395111617

32. Ông Đoàn Công Tình Ủy viên - Đoàn tộc Thanh Hóa 0947015393

33.Ông Đoàn Công Thụy Ủy viên - Đoàn tộc Thanh Hóa 0978931244

34. Ông Đoàn Thế Huệ Ủy viên - Đoàn tộc Thanh Hóa 0942335964

35. Ông Đoàn Văn Đăng Ủy viên - Đoàn tộc Thanh Hóa 0978348860

36. Ông Đoàn Bá Hùng Ủy viên - Đoàn tộc Thanh Hóa 0375303455

37. Ông Đoàn Chính Hữu Ủy viên - Đoàn tộc Hà Tĩnh 0919782398

38. Ông Đoàn Ngọc Thanh Ủy viên - Đoàn tộc Hà Tĩnh 0913294195

39. Ông Đoàn Đức Hiền Ủy viên - Đoàn tộc Hà Tĩnh 0914351727

40. Ông Đoàn Xuân Luân Ủy viên - Đoàn tộc Bắc Ninh 0982343947

41. Ông Đoàn Đức Long Ủy viên - Đoàn tộc Nam Định 0911142679

42. Ông Đoàn Thượng Nhân Ủy viên - Đoàn tộc Quảng Bình 0934898111

43. Ông Đoàn Đản Ủy viên - Đoàn tộc Quảng Trị 0905405464

44. Ông Đoàn Hà Yên Ủy viên - Đoàn tộc Quảng Ngãi 0905103363

45. Ông Đoàn Văn Nghiêu Ủy viên - Đoàn tộc Thái Bình 0987989363


DANH SÁCH CÁC VỊ THƯỜNG TRỰC BAN LIÊN LẠC HỌ ĐOÀN TOÀN QUỐC 2013:

1. Chủ tịch: Ông Đoàn Duy Thành, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, nguyên Trưởng ban LL họ Đoàn toàn quốc. Điện thoại: 0913.216.677. NR: 216 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: (04) 37.222.990, phụ trách:

- Điều hành hoạt động của Ban Thường trực.

- Công tác đối ngoại

- Chủ tài khoản của HĐ Đoàn tộc VN

2. Ủy viên thường trực: Ông Đoàn Hạp, nguyên Ủy viên thường trực Ban LL họ Đoàn toàn quốc. Điện thoại: 01.683.484.069, NR: (04) 38.220.130, phụ trách:

   - Trưởng ban tuyên truyền, xây dựng Thư viện, Bảo tàng tại đền thờ tổ họ Đoàn VN - Đền Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng.

   - Phụ trách các Ban LL họ Đoàn thuộc các tỉnh, TP miền Trung.

   - Trưởng ban viết tộc phả.

3. Ủy viên thường trực: Ông Đoàn Quang Hợp, nguyên Trưởng ban LL họ Đoàn tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 01.692.316.595 (Huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), phụ trách:

   - Phụ trách Ban quản lý đền thờ tổ họ Đoàn – Đền Đông hải Đại Vương Đoàn Thượng.

   - Phụ trách các Ban LL họ Đoàn các tỉnh, TP miền Bắc.

4. Ủy viên thường trực: Ông Đoàn Trọng Lý, nguyên Ủy viên Ban LL họ Đoàn toàn quốc. Điện thoại: 0903.432.314, NR: (04) 39.841.098 (Hà Nội), phụ trách:

   - Trưởng ban Tài chính, xây dựng kế hoạch huy động các nguồn vốn cho quĩ họ.

   - Phụ trách các Ban LL họ Đoàn các tỉnh, TP miền Nam.

5. Thư ký: Ông Đoàn Thịnh, nguyên Ủy viên Ban LL họ Đoàn toàn quốc.

Điện thoại: 0912.977.474 - Địa chỉ: 23 phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Email: thinhlshanoi@gmail.com

Nhiệm vụ chính: - Trực tiếp giúp việc cho Chủ tich HĐ Đoàn tộc VN.

                            - Soạn thảo các quy chế, văn bản của Ban thường trực HĐ Đoàn tộc VN.

                            - Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban thường trực HĐ Đoàn tộc.

                            - Phụ trách Website của HĐ Đoàn tộc VN.

                                                                                        TBTT - theo TTHĐĐTVN

DANH SÁCH CÁC VỊ THƯ KÝ BAN LIÊN LẠC

 HỌ ĐOÀN TOÀN QUỐC 2011:

1. Ông: Đoàn Hạp, Đại tá CAND, nguyên Trưởng Ban biên tập Tạp chí CAND, Địa chỉ: 90 - Nguyễn Du - Hà Nội, ĐT: 04 8220130. Thư ký thường trực.

2. Ông: Đoàn Sự, đại tá QĐND, nguyên Phó Giám đốc NXB Quân đội nhân dân. Địa chỉ P205, A15 tập thể QĐ Nam Đồng. ĐT: 04 8512189

3. Ông: Đoàn Tuấn, nguyên Liên đoàn trưởng địa chất, nguyên cố vấn Tổng cục Địa chính. Địa chỉ: Đường 6, Nam Thành Công, Hà Nội. ĐT: 04 8352621

4. Ông: Đoàn Việt Hùng, nguyên Trưởng phòng, Sở Nông nghiệp tỉnh Hà Tây. Địa chỉ: Khối 6, phường Nguyễn Trãi, Thị xã Hà Đông. ĐT: 034 821956

5. Ông: Đoàn Thanh, nguyên Chuyên viên Thông tấn xã Việt Nam. Địa chỉ: 20 phố Quang Trung, Hà Nội. ĐT: 04 8220451

6. Ông: Đoàn Văn Tiến, nguyên giảng viên trường Đại học Nông nghiệp 1. Địa chỉ: Tổ 3, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04 8333486

7. Ông: Đoàn Thịnh, chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Địa chỉ: 23 Lò Đúc, Hà Nội. ĐT: 04 8269987

8. Ông: Đoàn Văn Minh, Đại tá CAND, tiến sỹ luật, nguyên Trưởng phòng thuộc CA Hải Phòng. Địa chỉ: 378 đường Đà Nẵng, TP.Hải Phòng. ĐT: 031 825391 - 031 766831

9. Ông: Đoàn Văn Tường, CB Hưu trí. Địa chỉ: Xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0955705321

LIÊN KẾT KHU VỰC MIỀN BẮC

 I. Vùng TÂY BẮC

======================

(1) Lai Châu (Mv:                      ):

TX Lai Châu, Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Thanh Uyên.

----------------------------------------------------------------

1.

 (2) Điện Biên (Mv:

TP ĐBP, TX Mường Lay, Điện Biên, Mường Chà, ĐB Đông, Mường Khê, Tùa Chùa,  Tuần Giáo

------------------------------------------------------

1. Đ. Thị Lý (Sinh 1969) (0915188377): 728, Tổ 3, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên

 (3) Sơn La (Mv:

TX Sơn La, Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Sông Mã,  Sốp Cộp, Thuận Châu, Yên Châu

----------------------------------------------------

1.

 (4) Lào Cai (Mv:

TP Lào Cai, Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Mường Khương, Văn Bản

----------------------------------------------------

1. Đ. Mạnh Thắng (0984353133)

2. Đ. Thị Tình (01674314614)

3. Đ. Thị Hà (0915690546): Trung tâm Y tế Sa Pa (236 Đường Thạch Sơn)

 

 (5) Yên Bái  (Mv:

TP Yên Bái, TX Bghĩa Lộ, Lục Yên, Mù Căng Chải, Chạm Tẩu, Chấn Yên, Văn Chấn,  Vân Yên, Vân Bình

------------------------------------------------------

1. Đ. Xuân Tịch (01697628161): KP8, Cô Phúc, Chấn Yên

  (6) Hòa Bình (Mv:

TP Hòa Bình, Cao Phong, Đà Bắc, Kim Bôi, Kỳ Sơn, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lương Sơn,  Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy

------------------------------------------------------

1. Đ. Quốc Tuấn (0986 368 890), Email: doantuan@hoabinh.cdu.vn

    Nr: 60 Đường Minh Khai, P. Đồng Tiến, TP HB

2. Đ. Minh Thực (0912 842 893): Tổ 19, P. Chăm Mát, TP HB

    - Con Ô. Thực: Đ.T. Thanh Cần (0985 299 215)                  

  

II. Vùng VIỆT BẮC

===============

(7) Hà Giang (Mv:

TX Hà Giang, Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quảng Bạ,  Xìn Mần, Quảng Bình, Vị Xuyên, Yên Minh

--------------------------------------------------------

1.

2.

 (8) Tuyên Quang (Mv: 207)

TX Tuyên Quang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn

---------------------------------------------------

1.

  (9) Cao Bằng (Mv: 206)

TX Cao Bằng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Phục Hòa, Quảng Yên, Thạc An, Thông Nông, Trà Lĩnh, Trùng Khánh

----------------------------------------------------------

1. Đ. Dương (01255103517)

2. Đ. Văn Hộ (0912130208)

3. Đ. Thị Kim Oanh (0912576966)

  (10) Bắc Kạn (Mv: 209)

TX Bắc Kạn, Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nậm

------------------------------------------------------------------

1.

  (11) Thái Nguyên (Mv: 208)   

TP Thái Nguyên, TX Sông Công, Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phổ Yên, Phú Bình,  Phú Lương, Võ Nhai

-------------------------------------------------------------------

1. Đ. An (                             ): Xóm Vinh Quang, X. Vĩnh Sơn, TX Sông Công

   (Nguyên quán: Xóm Đông Xã, Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội)

III. Vùng ĐÔNG BẮC

 

(12) Lạng Sơn (Mv:

TP Lạng Sơn, Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình,  Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quán

----------------------------------------------------------

1. Đ. Bá Nhiên (                          ) Nguyên CT Tỉnh

 

(13) Bắc Giang (Mv: 204)

TP Bắc Giang, Yên Thế, Tân Yên, Hiếp Hòa, Lạng Giang, Việt Yên, Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động

 

1. Đ. Đức Hân (0983 698 949) (BS, Trưởng ban LL) : 27 Ngõ 13, Đường Lê Lợi, TP Bắc Giang.     Email: duchannewimgc@gmail.com

2.Đ. Khắc Thanh (01655 334 920) (Phó ban): 13 Ngõ 117, Đường Ngô Gia Tự, TP BG

3. Đ. Thế Liền (01233 743388) (Phó ban, nguyên Đại tá CA, Trưởng phòng TCCB Sở CA):  55 Khu 4, Thị trấn Thắng, H. Hiệp Hòa.  Email:

4. Đoàn Văn Thắng (0973 208 333) (Nguyên Trung tá QĐ, Phó CT Hội chất độc da cam TP): Thôn Đọ, X. Đa Mai, TP BG. Email:

5. Đ.V. Hoán (01682 641 085): Thôn Làng Gai, X. Xuân Hương, Lạng Giang

6. Đ.V. Soạn (0912 696 638) (Phó ban, Phó HT ĐH Nông lâm Việt Yên 

    Email:

7. Đ. Sinh (0913 555 745) (Ủy viên, nguyên Trung tá CA): 568 Đường Xương Giang, TP BG, Email:

8. Đ. Mạnh Hùng (0963 068 668) (Thông tin tuyên truyền, Phòng vi tính Sở Bảo hiểm XH TP BG). Email:

9. Đ. Thanh Phong (0988 401 188) (Máy tính gia phả ?). Email:

10. Đ. Huy Cảnh (84988113926): Doanh nhân: TGĐ Khu đô thị An Huy Bắc Giang.

    Email: huycanhbg@gmail.com

 

 (14) Quảng Ninh (Mv: 203)

TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, TX Móng Cái, TX Uông Bí, Ba Chẽ, Bình Liêu, Cô Tô,  Đầm Hà, Đông Triều, Hải Hà, Hoành Bồ, Tiên Yên, Vân Đồn, Yên Hưng 

 

1. Đ. Duy Hà (0968 353 779) (Trưởng chi): 35C Cẩm Thành, TP Cẩm Phả

2. Đ. Ngọc Hải (0902 013 488) (Trưởng ban) 653 Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hải, TP Hạ Long.     Email: haibangmc2016@gmail.com

3. Đ. V. Ngạn (0913 262 215) (Doanh nhân): 19 Tổ 3, Khu 6B, P. Hồng Hà, TP Hạ Long.     Email: nganuanqn@gmail.com

4. Đ.V. Quý (0936 422 755): Thôn 4, X. Quảng Long, H. Hải Hà (Hà Cối).

   Email:

5. Đ. Phú Xuyên (0913 263 079) (GĐ CT TNHH Phú Xuyên, VP: Tổ 7, Khu 1, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí.

   Email: xuyendoan@gmail.com (phuxuyenbus@yahoo.com)

6. Đ. V. Bàng (0904 002 594): 16 Tổ 44, Khu 12, P. Quang Trung, TP Uông Bí.

   Email: bangdv.vp@gmail.com

7. Đ. Ngọc Vinh (0936 675 166) (CT cổ phần than Uông Bí)

    Email:

 

IV- VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

==========================

(15) Phú Thọ (Mv: 

TP Việt Trì, TX Phú Thọ, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Lâm Thao, Phù Ninh, Cẩm Khê, Tam Nông, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập

-----------------------------------------------------------------

1. Đ. Bá Phùng (01676 622 398): Thôn 4, X. Hà Thạch, TX Phú Thọ

   Email:

2. Đ.V. Lục (01646 436 491): Khu 1, X. Liên Phương, H. Hạ Hòa

   Email:

3. Đ. Phú Trọng (09693 075 329):  Thôn Bảo Lộc, Võng Xuyên, TX Phú Thọ

4. Đ. V. Mậu (0975724412): Khu 1 Liên Phương – Hạ Hòa

5. Đ. V . Hạ (0975123582)                           ---

 

(16) Hải Phòng (Mv: 225)

Q. Quảng An, Q. Hồng Bàng, Q. Kiến An, Q. Lê Chân, Q. Ngô Quyền, TX Đồ Sơn,  H. An Dương, An Lão, Bạc Long Vĩ, Cát Hải, Kiến Thụy, Thủy Nguyên, Yrn Lãng, Vĩnh Bảo

------------------------------------------------------------------

1. Đ. Trường Sơn (0912 122 900): (CT Hội KHLS HP) : Bảo tàng HP, 11 Đinh Tiên Hoàng.   Email: doantruongson52@gmail.com

2. Đ. Tiến Họp (0913 523 213) CA, Trưởng tộc) : 36 Lô 7C, Lê Hồng Phong, P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền.   Email: yencahp83@gmail.com

3. Đ. Kim Điền (01669 662 777) (Trưởng họ X. Xuân Phong, H. Kiến Thụy

4. Đ. Danh Thắng (0916 115 785): Thôn An Quý, X. Cộng Hiền, H. Vĩnh Bảo

5. Đ.V. Lang (01213 240 256): Thôn 2, X. Xuân Đàm, H. Cát Hải

6. Đ.V. Hùng (01684 920 735): Thôn 1 Nghi Sơn, X. Ngũ Lão, H. Thủy Nguyên

7. Đ. V. Dân (0913240033): 114 Trần Tất Văn, TT An Lão, H. An Lão

8. Đ. V. Pha (0983625507): H. Yên Lãng. Email: doanvanpha.pa@gmail.com

9. Đ Duy Tính (0903417704): Con Ô. Đoàn Duy Thành

10. Đ. Vũ Vinh (0915 116 588) (Nguyên Đại tá, Chánh VP Đảng ủy Hải quân) : 6A An Lạc 3, Sở Dầu, Q. Hồng Bàng. 

11. Đ. V. Huấn (0987 112 244) (Nguyên Đại tá Hải quân) : G.24 B, Khu dự án Sao Đỏ, P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh. 

12. Đ.V. Đông (0903 286 606): CT thiết bị Thiện Đình Đô

13. Đ. Việt Châu (0913 577 050) CT Cổ phần Đình Đô

14. Đ.T. Khanh (0904 670 265) CT TNHH vật liệu xây dựng Đình Đô

 

(17) Vĩnh Phúc Mv:

TX Vĩnh Yên, TX Phúc Yên, Bình Xuyên, Lập Thạch, Mê Linh, Tam Đường, Tam Đảo,  Vĩnh Tường, Yên Lạc

------------------------------------------------------------------

1.

 

(18) Bắc Ninh (Mv: 222)

TX Bắc Ninh, Gia Định, Lương Tài, Quế Võ, Thuận Thành, Tiên Du, Từ Sơn, Yên Phong

----------------------------------------------------------

1. Đ.V. Dòng (                            ): Thôn Lai Nguyễn, X. Trung Kiên, H. Lương Tài

2. Đ.T. Thu Hương (0963 563 986):

 

 (19) Hưng Yên (Mv: 221)

TP Hưng Yên, Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Mỹ Hào, Phù Cừ, Tiên Lữ,-Văn Giang,  Văn Lâm

--------------------------------------------------------------

1. Đ.V. Hòa (0968221368) Trưởng ban liên lạc Tỉnh (Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy) :  257 Tô Hiệu, TP Hưng Yên.        Email: huonghoa0198@gmail.com

2. Đ. Thường (0982 188 949) (Thư ký) : Thôn Phượng Lâu, X. Ngọc Thanh, H. Kim Động.     

3. Đ. Hồng Hà (0982 262 764): Thôn Tiểu Quan, X. Phùng Hưng, H. Khoái Châu

 

(21) Hải Dương (Mv: 220)

TP Hải Dương, Bình Giang, Cẩm Giàng, Chí Linh, Gia Lộc, Kim Thành, Kim Môn,  Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Thanh Miện

--------------------------------------------------------------

1. Đ.V. Quỹ (0912 106 383): 43/60 Nguyễn Lương Bằng, Khu 12, Phường Bình An, TP HD.         

2. Đ. Mạnh Tiến (0912 298 936) (Nguyên GĐ sở Y tế) : 5B Nguyễn Thiện Thuật, P. Trần Hưng Đạo, TP HD.   Email: tiensyt@gmail.com

3. Đ.V. Ty (01676 240 836): Thôn Cộng Hòa, X. Gia Lương, H. Gia Lộc

   Email: nhathohodoan@gmail.com

4. Đ.V. Quynh (01687 230 179)

5. Đ. Bá Tước (01664 661 632): Thôn Phú Tài, X. Kim Đính, H. Kim Thành

6. Đ.V. Hùng (0916 487 469):

7. Đ.V. Nghệ (0913 255 126):

8. Đ. Quang Bộ (01665 131 642): Thôn Quàn, X. Bình Xuyên, H. Bình Giang

 

                                                                                                 (22) Hà Nam (Mv: 226)

TX Phủ Lý, Bình Lục, Duy Tiên, Kim Bảng, Lý Nhân, Thanh Liệm

---------------------------------------------------------

1. Đ.V. Đức (01697 834 105): Thôn Thanh Liêm, X. Thanh Bình, H. Thanh Liêm

2. Đ. Trọng Thủy (                       ) Nguyên Phó ban TC Tỉnh ủy) : 48 Ngõ 43 Đường Trần Tử Bình, TP Phủ Lý

3. Đ. Thanh Nghị (                            ): Tổ 7, Phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý

4. Đ.V. Huấn (                                ) (Bác sĩ) : 1 Ngõ Tiến Hưng, Đường Lê Công Thành, P. Minh Khai, TP Phủ Lý.  

 

(23) Thái Bình (Mv: 227)

TP Thái Bình, Đông Hưng, Hưng Hà, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Thái Thịnh, Tiền Hải,  Vũ Thư

---------------------------------------------------------------

1. Đ. Huy Thuần (0988 108 059): Thôn Hải An, X. Quỳnh Nguyên, H. Quỳnh Phụ   

2. Đ. Minh Thu (01668 161 844) (Trưởng Ban Liên lạc Tỉnh) :  Thôn Hải Triều, X. Tân Lễ, H. Hưng Hà

   (Con ở Hà Nội: Đ.V. Cừ (0913 203 978)(Tổng cục Hải quan): 5A Khu Trại Găng, Thanh Nhàn)

3. Đ. Ngọc Bẩy (01669 925073): Thị trấn Hưng Hà, H. Hưng Hà

4. Đ. Anh Lộc (01252 585 333): 61 Tổ 22, P. Lê Hồng Phong, TP Thái Bình

5. Đ.V. Đồng (0915 515 799) : H. Hưng Hà, X. Hồng Minh, Thôn Xuân Lôi.

6. Đ.V. Kiện (0919 352 121) : H. Tiền Hải, X. Đông Cơ, Thôn Đức Cơ, Xóm 12

7. Đ. Duy Viện (0983 254 924): H. Thái Thụy, X. Thụy Hồng, Thôn Tu Trình

8. Đ. Trung Kiên (                               ) (Đoàn tộc Châu Nguyên)

    Emai: trungkien.star@gamil.com

11. Đ.V. Tiên (0913 255 866) Vụ trưởng Vụ TC Kiếm toán NN)

    Email:

 (24) Nam Định (Mv: 228)

TP Nam Định, Giao Thủy, Hải Hậu, Mỹ Lộc, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Ý Yên, Vụ Bản, Xuân Trường

--------------------------------------------------

1. Đ.V. Hạnh (0913 391 449): số 3 Đường Vị Xuyên, TP Nam Định

   Email: hanhsuyte@gmail.com

2. Đ. Đại Hán (Doanh nhân) (0915 673 699): 3 Đường Vị Xuyên, TP Nam Định

   Email: doanhan2899@gmail.com

3. Đ. Ngọc Báu (0350 4603 288): H. Nghĩa Hưng, Khu phố 6, Thị trấn Quỹ Nhất

   Con: Đ. Xuân Tiến (0913 255.866): Phó Tổng kiểm toán, anh của Đ. Hồng Phong,   Nr: A.24B, T5, Khu đô thị Mỹ Đình 2)

4. Đ. Hữu Bình (01253 640 721) (Trưởng tộc): H. Nam Trực, Thôn Vân Tràng, X. Nam Giang. (Con: Đ. Hữu Chinh (0963 789 798):

5. Đ. Hồng Phong (Bí thư Tỉnh ủy) (                           )

6. Đ.V. Nhiễu (0989 871 649): H. Trực Ninh, X. Phương Định, Thôn Cổ Chất. 7. Đ.V. Hà (0973 793 907): H. Nam Trực, X. Phương Định, Thôn Cổ Chát

8. Đ.V. Đạt (                             ): H. Nam Trực, X. Bình Minh, Thôn Cổ Nông

   Email: vandatndvt@gmail.com  (Cụ tổ: Đ. Phúc Lai (1503)

9. Đ. Xuân Hợp (0982 736 548): H. Vụ Bản, X. Yên Đồng, Xóm 33

10. Đ. Hồng Quang (Doanh nhân): (0913 328 131):

 

(25) Ninh Bình  (Mv: 229)

TX Ninh Bình, TX Tam Điệp, Gia Viễn, Hoa Lư, Kim Sơn, Nho Quan, Yên Khánh,  Yên Mô

------------------------------------------------------------

1. Đ. Anh Đài (Trưởng họ) (01697 566 600): H. Yên Khánh, X. Khánh An, Thôn Yên Công.      Email:

2. Đ. Ngọc Quỹ: BS Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế: 43 Đường Trần Phú, P. Phúc Thành, TP Ninh Bình, (Trưởng họ thôn Hoàng Sơn, X. Ninh Tiến)

   Email: doanngocquynb@gmail.com

3. Đ. Hữu Vượng (01692 212 176): H. Yên Mô, X. Yên Lâm, Thôn Phù Sa

   (Cùng họ Ô. Đ. Hữu Bẩy ở Hà Nội)

4. Đ.V. Trường (01262 100 704): Thôn Phù, Xã Yên Lâm, Huyện Yên Mô

5. Đ. Văn Hùng (01659216799): Thôn Như Độ, Xã Như Hòa, Huyện Kim Sơn

6. Đ. Văn Biểu (01659216799)

 

LIÊN KẾT  MIỀN TRUNG

 

(1) Thanh Hóa (27 - Mv:

TP Thanh Hóa, TX Bỉm Sơn, TX Sầm Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy, Đông Sơn, Hà Trung,  Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Lang Chánh, Mường Lát, Nga Sơn, Ngọc Lạc, Như Thanh, Như Sơn, Nông Cống, Quan Hóa, Quan Sơn, Quảng Xương, Thạch Thành, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Thường Xuân, Tĩnh Gia, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Yên Định

-----------------------------------------------------------

1. Đ. Bá Hùng (Trưởng tộc) (01675303455): Thôn Phú Lương, X. Hưng Lộc, H. Hậu Lộc,              Email:

2. Đ. Đình Nụ (Thường trực) (01649 177 812):                                      -nt-

3. Đ. Bá Lộc            --            (01636 726 808)                                         --

4. Đ. Bá Mạnh (0914519218) (cung tiến đôi ngựa gỗ):                            --

5. Đ. Công Hải (                       ): Thôn Chiến Thắng, X. Ngư Lộc, H. Hậu Lộc

6. Đ. Thế Chính (0988431686): Xóm 4, T. Thượng Đình, X. Quảng Định, H. Thọ Xương

7. Đ.V. Tỉnh (0974 888 567): 204 Đường Bà Triệu, Phường Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn

    Email: thanhtinhibs@gmail.com

8. Đ.V. Khoai (01665402887): Thôn Thượng Đình, X. Quảng Định, H.Quảng Xương

9. Đ. Công Thụy (0978931244): H. Quảng Xương.

10. Đền Đoàn Thượng: Trần Văn Quân (0964 026 386): Xã Hải Yến, H. Tĩnh Gia

 (2) Nghệ An (4 - Mv:

TP Vinh, TX Cửa Lò, Anh Sơn, Con Cuông

---------------------------------------------------------

1. Đ.V. Thanh (Chủ tịch Đoàn tộc Nghệ An) (0912079247)

2. Đ.V. Dũng (Phó CT) (0912226123)

3. Đ.V. Tiền (Trưởng tộc) (01694 087 050): Đội 6, Xóm Tây Thọ, X. Diễn Thọ, H. Diễn Châu

4. Đ. Việt Trung (0913 568 729) - Email: trungdv123@gmail.com

5. Đ. Trung Kiên (CA H. Quỳnh Lưu) (                          )

   Email: trungkien.star@gmail.com

6. Đ. Tuệ (Trưởng tộc) (01669 290 584): Thôn 8, X. Quỳnh Liên, TX. Hoàng Mai

7. Đ. Luyện (                          ): Xóm Tân Giang, X. Quỳnh Bảng, H. Quỳnh Lưu

8. Đ. Đình Minh (                         ): 132 Tuệ Tĩnh, P. Hà Huy Tập, TP Vinh

 

(3) Hà Tĩnh (11 – Mv:

TX. Hà Tĩnh, TX. Hồng Lĩnh, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hưng Nguyên, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vụ Quang

---------------------------------------------------

 

1. Đ. Chính Hữu (Trưởng tộc) (12 Đường Võ Liêm Sơn, TP Hà Tĩnh

   Email: chinhhuu@gmail.com

2. Đ. Khắc Báu (0965 058 257 – 0989 802 872): Xóm 8, X. Hương Long, H. Hương Khê

   Email: bauubndht@gmail.com

3. Đ. Đình Minh (Họ Đoàn Đại Tôn) (0912 297 973)

    Thôn                        , X. Đức Lạc, H. Đức Thọ. Email:

4. Đ. Khắc Thuần (0985 527 955):             --

5. Đ. Đình Anh (Trưởng Ban VHXH HĐND Tỉnh) (0913 310 686):

   Email: anh.đoaninh@gmail.com

6. Đ. Quang Toại (Trưởng phòng Công thương UBND Tỉnh) (0912 256 439)

   Email: doanquangtoai1958@gmail.com

7. Đ. Mình Khoa (GĐ Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT  TP Hà Tĩnh)

   Email:

8. Đ. Minh Tân (                         ): 378 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh

9. Đ. Ngọc Hân (0917 685 485): Xóm Ngõ Lối, X. Trường Sơn, H. Đức Thọ

10. Đ. Tuấn Anh (Tập đoàn dầu khí,cư trú  tại Hà Nội) (0936 269 116)

    Email: tuanda307@gmail.com

11. Đ. Ngọc Lương (0982548939)

12. Đ. Minh Đạo (0989267909)

13. Đ. Ngọc Thanh (0913294195 & 0919563355)

(4) Quảng Bình (Mv:              )

TP Đồng Hới, H. Bố Trạch, Minh Hóa, Lệ Thủy, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa.

---------------------------------------------------------

1. Đ. Xuân Hiểu (0984209966)

  

(5) Quảng Trị (10 - Mv:                )

    TP. Đông Hà, TX Quảng Trị, H. Can Lộc, Cồn Cỏ, Da Krông, Do Linh, Hải Lăng,  Hưng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh

--------------------------------------------------

1. Đ. Đản (0905405464): 35/4 Phan Bội Châu, Khu phố 2, TP Đông Hà

2.Đ.V. Tầm (0914928365)  Email: doantamoanh@gmail.com

3. Đ. Phiếm (0533527122)

4. Đ. Song (0946405369)

 (6) TT - Huế (MV:         )

    TP Huế, H. A Lưới, Hương Thủy, Hương Trà, Nam Đồng, Phong Điền, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền.

-----------------------------------------------

1. Đoàn Nhuận (Trưởng ban) (0913408657): 7/19 Ngô Quyền, TP Huế.

    Email: dnhuan.hdnd49@gmail.com

2. Đ.V. Toàn (Thư ký) (09351361146): 6/6 K15 Tôn QuangPhieetj, Phường An Đông, TP Huế. Email: toandoan2006@yahoo.com.vn

 

(7) TP Đà Nẵng (Mv:               )

     Quận Hải Châu, Q. Liên Chiểu, Q. Ngũ Hành Sơn, Q. Sơn Trà, Q. Thanh Khê,  Huyện Hòa Vang, H. Hoàng Sa.

-----------------------------------------------------------------------

 

1. Đ. Lộc (0913402823): 64 Văn Cao

2. Đ.V. Khoát (Trưởng ban Liên lạc) (0913465537) - Email: doanvankhoat@gmail.com

3. Đ. Ngọc Bửu (0935033832): 232/15 Đường Hà Huy Tập

4. Đ. Công Trai (0913488070)

5. Đ. Hà Giang (0919325674) – Email: giang200557@gmail.com

6. Đ. Phúc (0903509616) – Email: congtysongphu@yahoo.com

7. Đ. Phúc Vinh (0903509616) (P.GĐ Ngân hàng Agriank chi nhánh Đà Nẵng: 23 Phan Đình Phùng) – Email: phucdn@gmail.com

(8) Quảng Nam (Mv:           )

           TX Hội An,, TX Tam Kỳ, H. Bắc Trà My, Duy Xuyên, Đại Lộc, Đông Giang,  Điện Bàn, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Phú Ninh, Núi Thành, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Tiên Phước, Thanh Bình.

-----------------------------------------------

 1. Đ.V. Tuấn (Trưởng tộc) (0906572722): Thôn 1, xã Quế Phong, H. Quế Sơn

2. Đ. Công Minh (Phó Ban) (0905345706 & Vợ (01222449003): Thôn 6, X. Quế Thuận,

    H. Quế Sơn

3. Đ. Kiên (0982369091)

4. Đ. Bẩy (                          ): Thôn Đông Yên, X. Duy Xuyên, H. Duy Xuyên

(9) Quảng Ngãi (Mv:       )

       TP Quảng Ngãi, H. Ba Tơ, Bình Sơn, Đức Phổ, Lý Sơn, Mộ Đức, Minh Long, Nghĩa Hành, Sơn Trà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Tự Nghĩa, Tây trà, Trà Bồng

----------------------------------------------------

1. Đ. Hà Yến (0905103363): Phó CT UBND H. Bình Sơn

 

(10) Bình Định (Mv:          )

     TP Quy Nhơn, H. An Lão, An Nhơn, Hoài An, Hòa Nhơn, Phù cát, Phù Mỹ, Tây Sơn,  Tuy Phước, Vân Canh, Vĩnh Thạch

------------------------------------------------------------

 1. Đ. Quang Nam (0905387479): 613 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn

 

(11) Phú Yên (Mv:         )

   TP Tuy Hòa, H. Đồng Xuân, Phú Hòa, Sông Cầu, Sông Hinh, Sơn Hòa, Tuy An, Tuy Hòa.

--------------------------------------------------------------

 

1. Đ. Phước Thuận (0913439453): 27 Duy Tân, Phường 4, TP Yên Hòa.

    Email: doanphuocthuanpy@yahoo.com

2. Đ. Cảnh Tình (0909791721)

 (12) Khánh Hòa  (Mv:          )

      TP Nha Trang, Cam Ranh, H. Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Ninh Hòa, Tuy An, Tuy Hòa

-----------------------------------------------------------

 1. Đoàn Hải Quân (0905060888)

2. Đ. Hữu Huyên (                          ): 17A Nhị Hà, Phường Phước Hòa, TP Nha Trang

 

 (13) Ninh Thuận (Mv:          )

       TX Phan Rang, Tháp Chàm, Bắc Ái, Ninh Hải, Ninh Phước, Ninh Sơn

---------------------------------------------

1. Đ. Minh Huy (0913128728): 503  Thống Nhất, TP Phan Rang-Tháp Chàm.

    Email: doanngochuyen@yahoo.com

2. Đ. Nhất Việt (0913822218): 99B Ngô Gia Tự, TP Phan Rang-Tháp Chàm

   Email: vietnhatdoan@yahoo.com.vn

3. Đ. Hồng Đức (0948250531) – Email: ductranhungdaoj@gmail.com

4. Đ. Ngọc An (0918780784).

 (14) Bình Thuận (Mv:        )

       TP Phan Thiết - H. Bắc Bình - H. Đức Linh - H. Hàm Tân - H. Hàm Thuận Bắc - H. Hàm Thuận Nam - H.Phú Quý - H. Tán Linh - H. Tuy Phong.

---------------------------------------------------------

VÙNG TÂY NGUYÊN

(15) Kon Tum (Mv:       )

        TX Kon Tum, H. Đắk Glei, Đắk Hà, Đắk Tô, Kon Plông, Kin Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy

------------------------------------------------------------

1. Đ. Long An (0982089883): Quân đoàn 3 Gia Lai (Gia đình ở Kon Tum)

 (16) Gia Lai (Mv:       )

      TP Pleiku, TX An Khê, H. Đak Pơ, A Yun Pa, Đak Đoa, Đức Cơ, Chư Pah, Chư Prông, Chư Sê, La Grai, K’Bang, Krông Chrô, Krông Pa, Mang Yang, La Pa  

---------------------------------------------------------------

1. Đ. Ngọc Anh (094238834): 78 Đường 17/3 Thị trấn Chư Sê.

    Email: doanngocanh10@gmail.com.

2. Đ. Hữu Nghĩa (01654764170) (Phó ban thường trực Bắc Tây Nguyên): 21 Quang

    Trung, Chư Sê, Gia Lại. Email: thieunghia02@gmail.com

3. Đ. Vấn Sen (0982488587)

4. Đ. Bình (                        ): Đài phát thanh truyền hình Gia Lai

5. Đ. Nguyên Đức (0903506399). Email: hoa.pleiku@gmail.com

 

(17) Đắk Lắk (Mv:        )

     TP Buôn Ma Thuột, H. Buôn Đôn, Cư M’Gar, Ea H’Leo, Ea Kar, Ea Súp, Krông Ân,  Krông Bông, Krông Búk, M’Đrắk, Krông Năng, Krông Pawk, Lắk 

--------------------------------------------------------------

1. Đ. Quốc Thư ()0913435265) (Đại tá P.GĐ CA Tỉnh): 65 Xuân Diệu, TP Buôn Ma

    Thuột

2. Đ. Đại Chí Tâm (0943451919): 319 A Quốc lộ 14, Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột.

    Email: đoandaichitam@gmail.com

3. Đ. Xuân Hiển (0935713859): 47 Nguyễn Thị Định, Phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột

 

(18) Đắk Nông (Mv:      )

     H. Cư Hút, Đắk Mít, Đắk Nông, Đắk K’lấp, Đắk Song, Krông Nô

-------------------------------------------

1. Đ. Cường (01644087445): Thôn Nam Hiệp, X. Nam Đà, H. Krông Nô.

    Email: ngocnhapq@gmail.com

2. Đ. Ngọc Năm (0982642310): Thôn Xuyên Tân, X. Đức Xuyên, H. Krông Nô

 

(19) Lâm Đồng (Mv:       )

    TP Đà Lạt, TX Bảo Lộc, H. Bảo Lâm, Cát Tiên, Di Linh, Đạ Huoai, Đa Téh, Đam Rông, Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà

----------------------------------------------------

 

1. Đ. Văn Việt (02633822307) (Phó CT UBND Tỉnh): 4 Trần Hưng Đạo, Phường 3, TP

    Đà Lạt

2. Đ. Minh Hiếu (0903077605) (nguyên gốc Hà Nội vào Lâm Đồng): 17B Đường Trần

    Phú, X. Lộc Châu, TP Bảo Lộc. Email: minhhieu@yahoo.com

LIÊN KẾT MIỀN NAM

 

(1) TP Hồ Chí Minh (Mv:      )

Quận 1 –> 12, Q. Tân Phú, Q. Bình Tân, Q. Bình Thạnh, Q.Gò Vấp, Q.Phú Nhuận,  Q.Tân Bình, Q. Thủ Đức, H. Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè.  

---------------------------------------------------------------------------------

1. Đ. Chương (0918103659): 8 Nguyễn Bá Tòng, Phường 11, Q. Tân Bình

2. Đ. Hoài Trung (0988111559): 12 Quách Văn Tuấn, P. 12, Q. Tân Bình (Đại tá Trưởng

    đại diện TH Quân đội tại TP HCM: Lầu 10, số 161-163 Trần Quốc Thảo, Q.3.

    Email: doanhoaitrung@gmail.com

3. Đ. Minh Sang (0979722716): 134/109/225 Lý Chính Thắng, P. 7, Q. 3

    Email: sangdoan192@gmail.com

4. Đ. Hồng Sơn (0903881198): 658/61 Đường CM Tháng Tám, P.11, Q.3

    Email: doanhongson@yahoo.com

5. Đoàn Minh Tuấn (Nhà văn) (0913155941)

6. Đ. Sinh Huy (0913167439) (quê miền Bắc): 54/14 Đường Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình

    Email: sinhhuydoan@gmail.com

7. Đ. Công Thạc (0913850066): 97 Linh Đông, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức

8. Đ. Quốc Hiệp (0937801129): 62/2 Ấp Nam Lân, X. Bà Điểm, H. Hóc Môn

    Email: doanquochiepj@gmail.com

9. Đ. Việt Thắng (0932687950): 60 Đất Thánh, P.6, Q. Tân Bình

    Email: dvithang@yahoo.comom

10. Đ. Hồng Minh (0919359799): 86B Lê Thánh Tông, Q.1

    Email: mínhsnvtp@gmail.com

11. Đ. Minh Chiến (09836705200: Nguyên Đại tá, UV Thường vụ BCH TƯ Hội Doanh

     nhân cựu chiến binh VN

12. Đ. Công Minh (0932666978): 88/45 Đường Phan Sào Nam, P.11, Q. Tân Bình

13. Đ. Xuân Quang: Luật sư (0903565655) Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng GĐ Ct cổ phần

      Việt Mỹ Đất mới.

 (2) Bình Phước (Mv:        )

     TX Đồng Xoài, H. Bù Đóp, H. Bình Long, Chơn Thành, Bù Đăng, Đồng Phú, Lộc Ninh, Phước Long.

----------------------------------------------------

 

1. Đ.V. Viên (                         ): Tổng biên tập Báo Bình Phước, Phường Tân Phú, TX

    Đồng Xoài

  (3) Tây Ninh (Mv:        )

TX Tây Ninh, Bến Cầu, Châu Thành, Dương Minh Châu, Gò Dầu, Hòa Thành, Tân Biên, Tân Châu, Tràng Bàng.

-------------------------------------------------------------

1.

 (4) Bình Dương (Mv:       )

TP Thủ Dầu Một, Dầu tiếng, Bến Cát, Dĩ An, Phú Giáo, Tân Yên, Thuận An

--------------------------------------------------

1.  Đ. Minh Chiến (0983670520): 1 Đường 5 Khu dân cư Hiệp Thành, Phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một.

  

(5) Đồng Nai (Mv:        )

TP Biên Hòa, TX Long Khánh, Định Quán, Long Thành, Nhơn Trạch, Tân Phú, Thống nhất, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Tràng Bom

--------------------------------------------------------

1. Đ. Quốc Dũng (0909313000): 25/7A, Khu phố 2, Phường Tam Hòa, TP Biên Hòa.

    Email: dqdung250977@gmail.com

2. Đ. Ninh Sang (0979722716) (23 tuổi): 2021 Đường Hùng Vương, Ấp Quối Thạch, X. Phước An, H. Nhơn Trạch

3. Đ. Nữ Thanh Danh (0984827559): Đài truyền thanh Định Quán, H. Định Quán.

   Email: doannuthanhdanh@yahoo.com.vn

4. Đ. Đình Điệp (Hòa thượng Minh Tâm) (9833451848): Chùa Phật Ân, X. Long Đức, H. Long Thành.

     Email: banbientap@chuaphatandongnai.com  &   thichtrungdao@yahoo.com

 

(6) Bà Rịa-Vũng Tàu (Mv:        )

 

TP Vũng Tàu, TX Bà Rịa, H. Châu Đức, Côn Đảo, Long Điền, Đất Đỏ, Tân Thành, Xuyên Mộc

-----------------------------------------------------------------

1. Đ.V. Giai (0908719068): 124/2/9 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu. Email: giaivc@yahoo.com.

 

  VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

(7) TP Cần Thơ (Mv:        )

          Q. Bình Thúy, Q. Cái Răng, Q. Ninh Khiều, Q. Ô Môn, H. Cờ Đỏ, Phong Điền, Thốt Nốt, Vĩnh Thạch.

--------------------------------------------------------------

 1. Đ. Công Anh (0907887345). Email: anh.dc@greenfeed.com.vn: Làm việc tại TP HCM,

    có bố: Đ. Công Thắng ở Cần Thơ.

2. Đ. Hồng Nguyên (0918690714) (GV Cao đẳng SP): 49/23 Trần Hoàng Na, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Email: doanhongnguyenct@yahoo.com.

   

(8) Long An (Mv:       )

TX Tân An, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành, Đức Hòa, Đức Huê, Mộc Hóa, Tân Hưng, Tân Trụ, Thạch Hóa, Thủ Thừa

----------------------------------------------------------

 1.

  (9) Đồng Tháp (Mv:      )

TP Sa Đéc , TP Cao Lãnh, H. Cao Lãnh, Châu Thành, Hồng Ngự, Lai Vung, Lấp Võ, Tam Nông, Tân Hồng, Thanh Bình, Tháp Mười, TX. Hồng Ngự.()

---------------------------------------------------------------

1. Đ. Tấn Bửu (0905257758) : 288 Nguyễn Thái Học, Phường 4, TP Cao Lãnh.

    Email: doantanbuu@yahoo.com

2. Đ. Quốc Cường (0913967673): 296 Điện Biên Phủ, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh.

   Email:  cuongdoanquoc2011@gmail.com

3. Đ. Đức Duy (0919155677): 33 Đường 30/4, Phường 1, TP Cao Lãnh.

    Email: duyoandth@gmail.com

4. Đ.V. Hợp (0914555118): Ấp 5, X. Phương Thịnh, H. Cao Lãnh

    Email: doanhomdieutri@yahoo.com.vn

5. Đ. Đình Khương (0913803251): 312 Tổ 4, Ấp Tây Mỹ, X. Mỹ Hội, H. Cao Lãnh.

    Email:  ddkhuong1978@yahoo.com

6. Đ.V. Hùng (0919021522): 368 Khóm Bình Thạnh 2, Thị trấn Lấp Vó, H. Lấp Vó

  

 (10) An Giang (Mv:       )

TP Long Xuyên, TX Châu Đốc, H. An Phú, Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, Tân Châu, O Tịnh Biên, Thoại Sơn, Tri Tôn.

--------------------------------------------------------

1. Đ. Trí Nhân (0982727091): Trường Tiểu học A, Thị trấn Cái Dầu, H. Châu Phú.

   Email: doantrinhanVTV@gmail.com

2. Đ.V. Út (0909050979): Thị trấn Núi Sập, H. Thoại Sơn.

    Email: doanvanutag@yahoo.com

3. Đ. Thanh Qung (01696457982 & 0902377649): Ấp Bình Tây 2, X. Bình Thoại Sơn Thạch Đông, H. Phú Tâ

 

 (11) Tiền Giang (Mv:        )

TP Mỹ Tho, TX  Gò Công, Cái Lậy, Cái Bè, Châu Thành, Chợ Gạo, Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phước

-------------------------------------------------------

1.Đ.V. Hoàng (0902368870): Ấp Nam, X. Nhị Bình, H. Châu Thành.

  Email: hoangdoan03@gmail.com.

2. Đ. Minh Hoàng Phương (01653478544): Ấp 3, X. Tân Phước, H. Gò Công.

  Email: doanminhhoang4000@yahoo.com

3. Đ. Phú Cường (0913768869):  X. Lương Hòa Lạc, H. Chợ Gạo.

  Email:  dpcuong@ctu.edu.vn

 

(12) Bến Tre (Mv:        )

TX Bến Tre, H. Ba Tri, Bình Đại, Châu Thành, Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày, Thạnh Phú

-----------------------------------------------

1. Đ. Vương Bình (0913262518) (Chủ tịch HĐ Đoàn tộc Tỉnh): Đài Truyền hình Bến Tre: 4 Trần Quốc Tuấn, Phường 4, TP Bến Tre

2. Đ. Paul (0907658784): Đại tá, Phó CT thường trực

3. Đ. Hoàng Hải (0913913456): Phó Ct

4. Đ. Hoàng Đệ (0913886075): Phó CT, Viện trưởng Viện KS Tỉnh

5. Đ.V. Phúc (0918219151): Tổng Thư ký, Phó GĐ Sở TN&MT

6. Đ. Dũng (Dương Bình) (0913965032): Ban biên tập đài PTTH tỉnh Bến Tre: 4 Trần Quốc Tuấn, Phường 4, TP Bến Tre

 (13) Vĩnh Long (Mv:      )

TX. Vĩnh Long, Bình Minh, Long Hồ, Mang Thít, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm.

-----------------------------------------------------------

1.

(14) Kiên Giang (Mv:       )

TX. Rạch Giá, TX. Hà Tiên, H. An Biên, An Minh, Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, Hòn Đất, Kiên Hải, Kiên Lương, Phú Quốc, Tân Hiệp, Vĩnh Thuận.

 1. Đ. Hữu Thắng (0913848167): Chi cục Môi trường Sở TNMT Tỉnh.

    Email: dhthangmtkg@gmail.com

 (15) Hậu Giang (Mv:       )

TX. Vị Thanh, Châu Thành, Châu Thành A, Long Mỹ, Phụng Hiệp, Vị Thúy.

------------------------------------------

1.

 (16) Trà Vinh (Mv:       )

    TX. Trà Vinh, Cầng Long, Cầu Ké, Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải, Tiểu Cần, Trà Cú.

----------------------------------------------------------

 1.Đ. Phước Miên (0978962954). Email: antonio86doan@yahoo.com.

 (17) Sóc Trăng (Mv:       )

     TX. Sóc Trăng, Cù Lao Dung, Kế Sách, Long Phú, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Ngã Năm, Thạch Trị, Vĩnh Châu.

------------------------------------------------------------

1.(18) Bạc Liêu (Mv:      )

     TX. Bạc Liêu, Giá Rai, Đông Hải, Đồng Dân, Phước Long, Vĩnh Lợi.

----------------------------------------------------------------

1.

(19) Cà Mau (Mv:       )

    TP Cà Mau, Cái Nước, Phú Tân, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Năm Căn, Thới Bình, Trần Văn Thời, U Minh.

-------------------------------------------------------------------

1. Đ. Thanh Bình (0913891333): 180 Đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 1, Phường 8, TX. Cà Mau. Email: doanbinhkbcm@yahoo.com.vn

    (Bố: Đoàn Thanh Vị: Lão thành cách mạng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Minh Hải)